Agresso

Innlesning av OCR

 1. Ocr EIK fila i banken. Logger på bank. Krysser av for rett fil
 2.  Henter opp EIK agenten. Trykker på Les OCR fil
 3. Kommer inn på import området, hvor alle filene ligger..Dobbelt klikker på rett fil…Og open
 4. Posteringsforslag fra EIK kommer opp i EIKAgenten, her kan du gjøre endringer.
  1. Når konteringen ser ok ut! Trykker på Send bilag til økonomisystem! Du får en kjapp bekreftelse på at dette er ok. Det kan være vanskelig å se når det er få poster på fila.
  2. Du kan enten gjøre endringer i forslaget som kommer opp i EIKAgenten eller i forsystem AGRESSO.
  3. Velg Utskrift.  Du får nå opp skriveren, velg riktig skriver.
 5. Gå til Agresso, velg Import fra forsystem
 6. Velg bunt nr og forsystem, sjekk at dette er rett.
  1. Her kan du endre oppdekning av beløpet for hovedstol, salær og renter
  2. Her kan du endre fakturanr, hvis betalingen skal dekke opp en annen faktura enn EIK foreslår.
 7. Innlesning av forsystemstransaskjoner, når du har gjort de endringer du skal leses filen inni Innlesning av forsystemtransaksjoner.
 8. Neste bilde, her må du fylle inn rett buntnummer og trykke F12 for å lagre.
 9. Du får da et bilag fra Agresso og i kundereskontroen din

Overføre allerede overført sak fra Agresso til EIK.

 1. Hvis man ønsker å føre saken over til EIK igjen på nytt kan man gjøre som følger:
 2. Dobbelt klikk på fakturaen for å slette Inkassobyrå EIK , status C og saksnr.
 3. Bruk EIKAgenten for å hente opp saken og overføre den på nytt.

Merke en faktura i Agresso at den er overført EIK

Noen ganger så glemmer man å oppdatere Agresso etter man har overført saker til EIK, da kan man oppdatere de manuelt ved å:

 1. Dobbeltklikk på faktura og legg inn flg.:
 2. Purrenivå: I (bokstaven i)
 3. Purredato: Dato den er ført over
 4. Inkassobyrå: EIK
 5. Saksnummer: ….-……..
 6. Ink.Status: C
 7. Betalingsmetod: BG

Da vil koblingen mot EIK være opprettet og du vil få over betalinger ved kontroll mot økonomi.