For IKT personell

Teknisk beskrivelse av EikAgenten 1. EikAgenten skal ligge på innsiden av brannmuren og kan installeres med disse alternativene: a.) På brukerens maskin b.) På servervolum c) På terminalserver 2. EIKAgenten er et kommunikasjonsprogram som skal ha en ODBC-forbindelse mot Regnskapsdatabasen (Oracle/MS SQL-server) og en kommunikasjon mot Eik-serveren med Web Services (SOAP). Web Service går på […]

Read More

Generell informasjon om EIKAgent og forbindelse til server

EIKAgenten er et lite kommunikasjonsprogram som skal være installert inne i sikker sone på kommunens maskiner eller terminalserver. Dette programmet kommuniserer med databasen til regnskapet med ODBC og henter ut fordringsrestanser. Fordringsrestansene sendes videre fra EIKAgenten via webservice på port 80 (eller annen port dersom det er en proxyserver) til Eik-serveren som ligger sentralt i forhold til […]

Read More

Om EIKAgenten for innfordrer

Login Start EIKAgenten. Hvis du kan velge mellom flere datakilder (regnskapsenheter) skal du gjøre det med nedtrekksmenyen for datakilde før du logger inn. Du logger inn med EIK-identiteten og EIK passord. Nå vil du se alle knappene for saksbehandling. Dersom du har flere kreditorer i Eik, velger du riktig kreditor.   Konfigurering av ”Valg” EikAgenten […]

Read More

Arbeidsoppgaver i EIKAgenten

 Når saksbehandler arbeider med EIK Agenten er det disse operasjonene som blir utført: 1. Overfør fordringer 2. Kontroll mot økonomisystem 3. Les OCR-fil 4. Manuelle bilag 5. Adressereplikering ”Kontroll mot økonomisystem” og ”Les OCR-fil” er for de fleste kommuner daglie oppgaver. Man kan starte dagen med dette. Det er viktig at KK2 er synkronisert med økonomisystemet ved at man gjennomfører kontroll […]

Read More

Feilmelding og feilsøk i EIKAgenten

Feilmelding #9900 Datasource name not found  Feilmeldingen betyr at det ikke er opprettet/konfigurert en odbc kobling. For å rette feilen må det opprettes en odbc kobling, les her hvordan du gjør dette. Feilmelding #9900 brudd på entydig skranke  Det betyr at bunkenummeret/bilagsnummeret er brukt allerede. Du må sjekke hva som er neste nummer i Agresso […]

Read More