Dette valget kommer bare opp for de som ikke bruker EIKAgenten

  • Hvis du har wsinkasso, se her
  • Hvis du benytter import via Excel
  • Hvis du har Xledger, ser her