Oversikt over dokumentene i KK2 med salær, omkostninger og hjemler

Merknad til tabellen: R= Rettsgebyr og I = Inkassosats

Kode Betegnelse Omkostninger Gebyr ved gjennomført forretning Salær

 

Merknader Hjemmel Hjemmel Merknad
Begjæring namsmannen
BDP Begjæring direkte tvangsfullbyrdelse med prosessfullmektig 1,7xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 7 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
BDT Begjæring om direkte tvangsfullbyrdelse 1,7xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 7 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
BDTu Begjæring om utlegg- dir. tvangsinndriving uten renter 1,7xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 7 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
BFS Begjæring om fortsettelse av sak § 7-2f Tvangsfullbyrdelseslovens § 7-7, 3 ledd Gebyrer oppnådd ved begjæringen
BLA Begjæring om flytting av lønnstrekk til ny arbeidsgiver Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-23 og 7-24 Gebyrer oppnådd ved begjæringen
BMF Begjæring til namsmannen fravikelse av eiendom – Tvangsfullbyrdelsesloven § 11-14 1xR I forbindelse med tvangssalg Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13 Tfl. § 3-1 Gebyrer oppnådd ved begjæringen
BOG Begjæring om opphør av gjeldsordning Gjeldsordningsloven §6-2 Gjeldsordningsloven § 7-4
BTB Begjæring om utlegg parkeringsovertredelse 1,7xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 7 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
BTS Begjæring om utlegg – lån 1,7xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 7 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
PLT Påleggstrekk Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 7 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
UBT Begjæring om utlegg, tilknytningsavgifter 1,7xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 7 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
UFS Utleggsforretning ved særnamsmann 1,7xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Hjemmelslov, skattebetl. og tvangsl. Kap 7 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften
ULF Utleggsforretning 1,7xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr.  Tvangsfullbyrdelsesloven. Kap 7 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften
ULT Utleggsforretning med lovbestemt tvangsgrunnlag 1,7xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 7 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
UTM Begjæring om utlegg – manuell 1,7xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 7 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
Begjæring tingretten
BB1 Begjæring fravikelse av bolig – HEVET leieforhold 1,25xR 1,35xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften til bestemmelsen
BB9 Begjæring fravikelse av bolig – leieforhold 1,25xR 1,35xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften til bestemmelsen
BEP Begjæring om tvangssalg eiendom frivillig pant 1,1xR 6,3xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 11 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften til tvangsl. § 3-1
BFF Begjæring om fravikelse av fast eiendom 1xR I forbindelse med tvangssalg Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 11 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften til tvangsl. § 3-1
BFH Begjæring om fravikelse i husleieforhold 1,25xR 1,35xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 13 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften til bestemmelsen
BRL Begjæring om realisasjon – løsøre 1,25xR 2,2xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 8 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
BRS Begjæring realisasjon skip 1,1xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 11 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
BSL Begjæring skip – legalpant 1,1xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap. 11 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
BTF Begjæring tvangsdekning i fast eiendom 1,1xR 6,3xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 11 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
BTK Begjæring om tvangsdekning i kjøretøy 1,25xR 2,2xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 8 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
BTL Begjæring tvangsdekning i fast eiendom – legalpant 1,1xR 6,3xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 11 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften
BTO Begjæring tvangssalg pantobligasjon 1,1xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 11 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften
BTP Begjæring om tvangsdekning – pengekrav ol. 2,1xR 1xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 10 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften
BTR Begjæring om tvangssalg festerett 1,1xR 6,3xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 11 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
BTT Begjæring tvangsdekning i fast eiendom, feste, legalpant 1,1xR 6,3xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 11 Tfl. § 3-1 Analog bruk av forskriften
FTS Begjæring om stadfestelse av bud Tvangsfullbyrdelsesloven §11-28
TFF Begjæring tvangssalg fremfesterett 1,1xR 1xR Rettsgebyrloven § 14, jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven kap 11 Tfl. § 3-1 Egen forskrift
Forliksrådet
RFK Rettslig forliksklage 1,15xR Rettsgebyrlovens § 7 Tvisteloven § 6-13
Betalingsoppfordringer
BLU Betalingsoppfordring Lån Usys 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BO1 Betalingsoppfordring mindreårige Inkassolovens §17, jfr. Tolkningsuttalelse 14.09.17
BO4 Betalingsoppfordring melding om tvangssalg 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOB Betalingsoppfordring – varssel om opphør av teletjeneste 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOD Betalingsoppfordring, §4-18 varsel, teletjenester 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOF Betalingsoppfordring 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOH Betalingsoppfordring fravikelse av eiendom i leieforhold 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOHu Betalingsoppfordring, fravikelse av bolig – u/renter 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOM Betalingsoppfordring – Påminnelse om opphør 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOMu Betalingsoppfordring- påminnelse om opphør u/rente 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOP Betalingsoppfordring – oppsigelse av plass i SFO/Barnehage 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOS Betalingsoppfordring – skjenkebevilling 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOT Betalingsoppfordring – opphør av tjeneste 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOU Betalingsoppfordring SFO/barnehage (tidlig opphørvarsel) 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOV Betalingsoppfordring – Varsel etter Tvangslovens §4-18 (salg) 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOVu Betalingsoppfordring- §4-18, uten renter 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOX Betalingsoppfordring – varsel om oppsigelse SFO/B.have 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BOXu Betalingsoppfordring – varsel om oppsigelse SFO/B.have, uten renter 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BVT Betalingsoppfordring – Varsel etter Tvangslovens  §4-18 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
BVTu Betalingsoppfordring- §418, uten renter 0,3xI Inkassolovens §17, jfr. forskriftens § 1-2
Konkurs
K62 Konkursbegjæring § 60 og § 62 25xR 1xR Rettsgebyrloven § §16 F27.01.2005 nr 70, ansvarlig for inntil kr 50 x R
K63 Konkursbegjæring etter § 60 og § 63 25xR 1xR Rettsgebyrloven § §16 F27.01.2005 nr 70, ansvarlig for inntil kr 50 x R
KBF Konkurs betalingsoppfordring forkynnelse § 63. Pres Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
Varselbrev
418 Varsel etter tvangsfullbyrdelseslovens § 4-18
419 Varsel etter tvangslovens § 4-19
ATI Varsel 4-18 – begjæring anvisning til innfordring
SVA Siste varsel før tvangsfullbyrdelse
SVFT Siste varsel før tvangssalg i saksgang
VAR Varsel til skyldner
VBU Varsel om berammelse av utleggsforretning
VFT Siste varsel før tvangssalg
VOP Varsel til tjenesteleverandør om oppsigelse av plass
VOT Varsel opphør tjeneste
VOU Varsel om utlegg
VSB Varsel til saksbehandler om å begjære tvangssalg
VTL Varsel etter Tvistelovens § 5-2
Purrebrev
PB1 Purring bibliotek en
PB2 Purring Bibliotek to
PBA Purring betalingsavtale Kan muligens avtales Frarådes
PKB Purring før konkursbegjæring
PU1 Første purring 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
PU2 Andre purring
PUR Purring restbeløp ved forsinket betaling
Inkassovarsler
IK1 Inkassovarsel mindreårige Inkassolovens § 17, jfr. Tolkningsuttalelse 14.09.17
IKB Inkassovarsel – teletjenster 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
IKO Inkassovarsel med varsel om opphør 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
IKT Inkassovarsel – Tjeneste kort varsel om opphør 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
IKTu Inkassovarsel -tjeneste kort varsel opphøre u/renter 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
IKV Inkassovarsel 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
IKVu Inkassovarsel u/renter 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
ILU Inkassovarsel Lån Usys 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
IMM Inkassovarsel Moss 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
IVB Inkassovarsel, varsel opphør av tjeneste SFO/barnehage 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
IVO Inkassovarsel med varsel om opphør av tjeneste 0,1xI Inkassolovens § 17, jfr. forskriftens § 1-2
Fritekstbrev
BFG Brev med fritekst med giro Kan antagelig avtales inkl. §2-4, 1 ledd hjemler ved fremmedinkasso Frarådes
BFN Brev med fritekst til Namsmann
BFR Brev med fritekst til forliksrådet
BFT Brev med fritekst til Tingretten
BFU Brev med fritekst uten giro
FRG Fritekstbrev giro
FRI Fritekstbrev
FSK Fritekstbrev til Statens kartverk
FTB Fritekstbrev til Brønnøysundregistrene
Andre tiltak
BAV Betalingsavtale
BFA Betalingsavtalefaktura Kan avtales, jfr. inkassolovens § 18 Frarådes
BMO Beslutning om motregning
FAK Fordringsanmeldelse – konkurs
FAM Fordringsanmeldelse
FTF Fordringsanmeldelse ved tvangssalg fast eiendom
FTH Følgebrev til hovedstevnevitne
GBV Gjeldsbevis Muligens kan dette avtales Frarådes
GOA Gjeldsordning
GOF Gjeldsordning faktura
HUT Husleietvistutvalget
KAI Krav anvist til innkreving
LIB Lån informasjonsbrev låneavtale
MAO Melding til avdeling om opphørsrutine
MAS Mislighold av skjenkebevillingen
MOP Melding om nedleggelse av påleggstrekk
OA2 Oppsigelse av plass
OAB Opphør av teletjeneste
OAL Melding om opphør av leieforhold – utkastelse
OAP Oppsigelse av plass
OAT Opphør av tjeneste
OTA Overføring av trekk til ny arbeidsgiver
PAT Bestille panteattest fra Statens Kartverk
PAT2 Panteattest i saksgang
RDF Rettslig dom i Forliksråd
TIL Melding til arbeidsgiver om utleggstrekk i lønn
UAV Utkast til auksjonsvilkår tvangssalg fast eiendom
VAK Vurdering av krav
VUR Vurderingsskjema
VVB Vurdering av videre behandling