Dette valget åpner en dialogboks hvor du kan registrere ettergivelsen. Velg først hva du vil ettergi, deretter beløp og eventuelt en kommentar.

Du kan ettergi hele beløpet eller deler av:

  • Salær
  • Renter
  • Omkostninger
  • Alt

Ønsker du å ettergi deler av rentene, setter du inn ønsket ettergitt beløp, og renter og lagre.

Ettergivelsen kommer inn under innbetalinger, men merket som ettergitt. Dette kan du slette ved å klikke på den blå datoen til venstre i innbetalingskortet, for så å velge slett.