Dette valget åpner en dialogboks for registrering av debitornotat.

Debitornotat er et notat knyttet til debitornummeret. Dette vil fremkomme på alle saker registrert på denne debitorenen. Debitornotat er ikke rediger- eller slettbare. Dersom et debitornotat ikke lenger er aktuelt, må et nytt korrigerende debitornotat lages.

 

Notatet fremkommer i eget kort: