Dette valget åpner en dialogboks hvor du kan registrere inn en manuell fordring:

Fordringen fremkommer i Fordringskortet: